Protected employee, ISHR Armenia/Պաշտպանված աշխատող,ՄԻՄՀ Հայաստան

Ցանցային սուպերմարկետներում և հագուստի վաճառասրահներում ներգրավված աշխատողների նկատմամբ գործատուների պահանջները անհամատեղելի են մարդու առողջության համար։ Աշխատողները ստիպված են 8-12 ժամ անընդհատ ոտքի վրա լինել, կատեգորիկ կերպով արգելվում է նստելը, ստիպված են աշխատել առանց հանգստյան օրերի, չկան վճարովի արձակուրդներ, ընդմիջումները ամբողջ օրվա ընթացքում, որոշ խանութներում, ընդամենը 10-15 րոպե են։ Պետք չէ հարմարվել և լռել, տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ ''Աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող խումբ''։     Требования работодателей к работникам,

Meeting of the ISHR (Belarus) on human rights issues in the Mogilev region

Meeting of the ISHR (Belarus) on human rights issues in the Mogilev region On November 3, 2018, the Belarusian section of the ISHR held a meeting on the theme of “Realization of human rights in the Mogilev region: achievements, existing problems” at the “Kola” center, a venue which has already earned a reputation as an excellent platform for holding seminars, presentations, and even concerts in the regional center for itself. A

The realization of human rights in the Brest region: achievements, existing problems

The realization of human rights in the Brest region: achievements, existing problems On September 30, 2018, the Belarusian section of the ISHR held an off-site meeting on the theme “The realization of human rights in the Brest region: achievements, existing problems,” and the republican scale agro-town of Ostromechevo of the Brest district was chosen as its venue. The area is located 24 kilometers away from Brest, and it first mentioned

ISHR Belarus holds human rights competitions on the occasion of the 70th anniversary of the UDHR

ISHR Belarus holds human rights competitions on the occasion of the 70th anniversary of the UDHR On the eve of the 70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the UN in 1948, the Belarusian section of the ISHR has announced a call for submission of written work for two thematic competitions for school children and university students of the Republic of Belarus. Students are given

Presentation of the book “Personality: Kotlyar I.I.”: With faith in the ideals of human rights

On April 21, 2018, the presentation of the book “Personality: Kotlyar I.I.” was held in the Brest central municipal library named after A.S. Pushkin. The authors of the book are Svetlana Ptichkina, senior lecturer at Brest State Technical University, and Arsentiy Golovchenko, board member of the Belarusian section of the International Society for Human Rights. The decision on its publication has been adopted by the board and the Scientific and Expert

Human Rights for education: achievements, problems, realization – 2 ch.

On December 2, 2017 a “round table” on the theme: “Human Rights for education: achievements, problems, realization” was held in the Institute of Parliamentarism and Entrepreneurship (Minsk). The “round table” was held by the board of the Belarusian section of the International Society for Human Rights (ISHR) on the basis of its Minsk Regional Group in cooperation with the Institute of Parliamentarism and Entrepreneurship with the participation of the Department of

Human rights for education: achievements, problems, implementation

On October 14 a “round table” was held on the theme “Human rights for education: achievements, problems, implementation” in Brest. Both bold proposals and objective information on the state of affairs were sounded. The organizer of the event was the Republican Public Association for the Human Rights Protection (section of the International Society for Human Rights). The chairman of the organizing committee was professor Ivan Kotlyar, who introduced “round table” attendees to the problem.

“Human rights and education of the person” republican seminar was held by the ISHR (Belarus)

The republican scientific seminar for high school lecturers was held following the initiative of Professor Kotlyar I.I., the chairman of the board of the Belarusian section of the ISHR on 24 march 2017 in Brest (Belarus). Professor Kotlyar I.I. was also the chairman of the seminar’s organizing and executing committee. The theme of the seminar was “Human rights and education of the person”. The speaking of Professor Kotlyar I.I.