Covid-19, the world and human rights

Covid-19, the world and human rights   Tactless criticism? Human rights activists of the International Society for Human Rights/ISHR have already expressed their concern at the beginning of the massive measures that the remedy against the pandemic could prove to be worse than the pandemic itself. They cite, among others, the humanitarian disasters that could be resulted worldwide and the potential for state abuse of human rights. The proportionality of

Summer 2019 – Hot topics

Summer 2019, hot topics in the project work of the German section in the 6 countries of the Eastern Partnership and Russia  

Protected employee, ISHR Armenia/Պաշտպանված աշխատող,ՄԻՄՀ Հայաստան

Ցանցային սուպերմարկետներում և հագուստի վաճառասրահներում ներգրավված աշխատողների նկատմամբ գործատուների պահանջները անհամատեղելի են մարդու առողջության համար։ Աշխատողները ստիպված են 8-12 ժամ անընդհատ ոտքի վրա լինել, կատեգորիկ կերպով արգելվում է նստելը, ստիպված են աշխատել առանց հանգստյան օրերի, չկան վճարովի արձակուրդներ, ընդմիջումները ամբողջ օրվա ընթացքում, որոշ խանութներում, ընդամենը 10-15 րոպե են։ Պետք չէ հարմարվել և լռել, տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ ''Աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող խումբ''։     Требования работодателей к работникам,

Velvet Revolution in Armenia: April-May 2018

Velvet Revolution in Armenia: April-May 2018 Demonstrators protesting in front of a public radio station in Yerevan on April 14, 2018. Photo credit: Ավետիսյան91 via Wikimedia Commons A historic sudden shift in the politics of Armenia took place through a non-violent, so-called ‘Velvet (or Love) Revolution’ over April and May this year. The leader of the revolution, Nikol Pashinyan, was elected Prime Minister in snap

U.S. Rock Star Hails ‘Beautiful Revolution’ In Armenia

          U.S. Rock Star Hails ‘Beautiful Revolution’ In Armenia Serj Tankian, a prominent Armenian-American rock musician, received a hero’s welcome late on Monday after arriving in Armenia to show support for the protest movement led by Nikol Pashinian. Tankian saluted the “beautiful revolution” as he addressed thousands of mostly young people in Yerevan’s central Republic Square, the main venue of massive anti-government protests

Pashinian Elected Armenian PM

          Pashinian Elected Armenian PM The Armenian parliament voted to elect opposition leader Nikol Pashinian prime minister on Tuesday nearly one month after he launched sustained anti-government protests that led to resignation of Armenia’s longtime leader, Serzh Sarkisian. Pashinian was backed by 59 of the 105 members of the National Assembly. They included 13 lawmakers representing Sarkisian’s Republican Party of Armenia (HHK). Forty-two

Institute of the Ombudsman in the Republic of Belarus: position of the Belarusian Section of the ISHR

Institute of the Ombudsman in the Republic of Belarus: position of the Belarusian Section of the ISHR In the Republic of Belarus there is currently no ombudsman institution, which is the most important element in the national system for the protection of human rights. The first attempt to approve such an institution in the Republic of Belarus was made in 1996, when the Law “On the Commissioner for Human Rights

Ukraine: Appropriate length of legal proceedings, especially for minors

Ukraine: Appropriate length of legal proceedings, especially for minors The implementation of the right to an objective, judicial process as well as a legitimate and fair judgment remains a difficult challenge for all states of the former Soviet Union, including Ukraine. This does not only concern the conviction of innocent people or the promulgation of manifestly unfair trials, but also endlessly protracted legal proceedings, which result in defendants waiting