WASHINGTON, DC – The U.S. Senate struck a historic blow today against Turkey’s century-long obstruction of justice for the Armenian Genocide, unanimously adopting S.Res.150, an Armenian National Committee of America (ANCA)-backed measure that locks in ongoing U.S. recognition of this crime.

 Сенат США нанес сегодня исторический удар по турецкому препятствию правосудия в отношении геноцида армян, продолжающемуся столетия, единогласно приняв S.Res.150, поддерживаемую Армянским национальным комитетом Америки (ANCA) меру, которая фиксирует продолжающееся признание США этого преступления , The resolution, identical to a measure (H.Res.296) adopted 405 to 11 in the U.S. House in October, officially rejects Turkey’s denials of its genocide against Armenians, Greeks, Assyrians, Chaldeans, Syriacs, Arameans, Maronites, and other Christian nations. 

On November 22, the third seminar on “The Role of the Media and Human Rights in the Eastern Partnership Countries and Russia” was organized by the Armenian Division of ISHR / Armenia.

On November 22, the third seminar on "The Role of the Media and Human Rights in the Eastern Partnership Countries and Russia" was organized by the Armenian Division of ISHR / Armenia.     This time the seminar was held in Artik town of Shirak region. Artik is one of the small towns of Armenia with a population of about 23,000, located in the north of the republic. In Soviet

Summer 2019 – Hot topics

Summer 2019, hot topics in the project work of the German section in the 6 countries of the Eastern Partnership and Russia  

The Institute of International Relations (IFA) offers participation in the special program “Cross-Cultural Fellowships”

The Institute of International Relations (IFA) offers participation in the special program “Cross-Cultural Fellowships” Strengthening civil society CCP Fellowships enables professionals and committed volunteers to work in an intercultural environment for two to three months and to gather new skills. All information about the application process and requirements can be found here. Apply now! Whom is the programme designed for? Fellowships are principally awarded to people working in one of

We condemn Turkey’s actions in Syria

We condemn  Turkey’s actions in Syria Turkey kills civilians, women, and children because Turkey has not been punished for its time for the Armenian Genocide. The world no longer has the right to remain silent about this terrorism. We will all be responsible for the killing of children, because of the initial silence.[/fusion_tex t]

EU to take action against fake news and foreign electoral interference

EU to take action against fake news and foreign electoral interference Foreign electoral interference seriously threatens European democratic societies to the benefit of anti-EU, right-wing extremist and populist forces, warn MEPs. Attempts to influence decision-making in the EU put at risk European democratic societies, warn MEPs in the resolution adopted on Thursday with 469 votes for, 143 against and 47 abstentions. Obscure party funding Parliament points out that foreign interference

18.09.2019 The Second Seminar on՛՛ Human Rights and Human Rights in the Eastern Partnership Countries and Russia՛՛ through the Media was held».

18.09.2019 The Second Seminar on՛՛ Human Rights and Human Rights in the Eastern Partnership Countries and Russia՛՛ through the Media was held. #CivilSocietyCooperation This time the workshop was held in the Nor Geghi community of Kotayk marz. Kotayk Marz is one of the largest regions of Armenia and is quite close to Yerevan, but active public life is mainly concentrated in the regional center of Hrazdan and the largest city

On the 2nd of August Seminar Armenian sections ISHR on <>

On the 2nd of August Seminar Armenian sections ISHR on <<Mass Media, Formation of Manners, Rights in the Eastern Partnerships and Russia>>   : he project, which is being implemented with the participation of the 7 departments of the ISHR, is very relevant to today's Armenian reality. This topic is also very important for the Human Rights Department of ISHR because the members of the organization are mainly

06/18/19 a working meeting was held and the results of the project “Monitoring the protection of workers’ rights” by the forested “International Society for Human Rights” Armenian Section.

usion_text 06/18/19 a working meeting was held and the results of the project “Monitoring the protection of workers' rights” by the forested “International Society for Human Rights” Armenian Section   The event was attended by more than 30 stakeholders, representatives of state and public organizations, students. Working rights  are very topical in today's Armenian reality, and in fact they are quite difficult to solve. The issues of protecting the rights

Protected employee, ISHR Armenia/Պաշտպանված աշխատող,ՄԻՄՀ Հայաստան

Ցանցային սուպերմարկետներում և հագուստի վաճառասրահներում ներգրավված աշխատողների նկատմամբ գործատուների պահանջները անհամատեղելի են մարդու առողջության համար։ Աշխատողները ստիպված են 8-12 ժամ անընդհատ ոտքի վրա լինել, կատեգորիկ կերպով արգելվում է նստելը, ստիպված են աշխատել առանց հանգստյան օրերի, չկան վճարովի արձակուրդներ, ընդմիջումները ամբողջ օրվա ընթացքում, որոշ խանութներում, ընդամենը 10-15 րոպե են։ Պետք չէ հարմարվել և լռել, տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ ''Աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող խումբ''։     Требования работодателей к работникам,