Переселенцы с документами ВПЛ имеют право стать на учет для предоставления временного бесплатного жилья.

 

Переселенці з документами ВПО мають право стати на облік для надання тимчасового безкоштовного житла. Таке житло надають у порядку черги за його наявності.

👉Хто має першочергове право?

✔️багатодітні сім’ї
✔️сім’ї з дітьми
✔️вагітні
✔️непрацездатні
✔️пенсіонери, житло яких було зруйновано чи стало непридатним через воєнні дії

👉 Щоб стати на облік для отримання житла, треба звернутись в одну з установ:

📍 до центру надання адміністративних послуг – ЦНАП;
📍в орган місцевого самоврядування;
📍до військово-громадянської адміністрації за місцем обліку ВПО.

✅ Після чого необхідно ВПО подати заяву до уповноваженого органу, на території, де вони на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Що потрібно додати до заяви?

  1. Копії документів – посвідчення особи та громадянства України.
  2. Копія довідки всередині перемішеної особи про взяття на облік у Єдиній інформаційній базі даних про всередині переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї за їх наявності.
  3. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні стосунки заявника та всіх членів його сім’ї – свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна чи піклувальника тощо.
  4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Цей документ не надається фізичними особами, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС та мають позначку у паспорті громадянина України.
  5. Копії документів, що підтверджують підставу для надання житлових приміщень із фонду. Факт знищення чи пошкодження житла підтверджується особистою заявкою заявника та членів його сім’ї.

По прибутті до фонду житлових приміщень для тимчасового користування уповноважений орган протягом трьох робочих днів зобов’язаний ухвалити рішення про надання житла переселенцям.

✅ Уповноважений орган повинен надати опис документів для ВПО, де буде зазначена інформація про дату подання та реєстрацію заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, з підписом приймаючої посадової особи.

✅ Після чого посадова особа проводить реєстрацію заяв ВПО, які потребують житлового приміщення. На кожну сім’ю чи ВПО заводиться облікова справа зі своїм ідентифікаційним номером