Доклад главы пресс-службы Харьковского апелляционного суда Евгении Бондаренко относительно дела Мехти Логунова

21 сентября 2019 г. в Харькове состоялся региональный круглый стол Международного общества прав человека (МОПЧ) в рамках проекта «Укрепление верховенства права в Украине». Во время мероприятия глава пресс-службы апелляционного суда – Евгения Бондаренко выступила с докладом об одном из дел, которое находится на мониторинге МОПЧ – дело Мехти Логунова, которого суд первой инстанции в закрытом режиме приговорил к 14 годам заключения, а апелляция на приговор откладывается уже почти год (о чем мы в т.ч. и писали в отчетах). Публикуем полный текст доклада (на украинском языке):

Вітаємо, шановне панство, шановні присутні круглого столу! Дякуємо за надану можливість безпосереднього обговорення таких важливих питань в аспекті прав людини на справедливий суд в Україні.

Проаналізувавши презентовану представниками української секції Міжнародного товариства прав людини Доповіді, хотілося б детальніше зупинитися  на обставинах висвітленої у Доповіді справи – кримінального провадження стосовно Мехті Логунова.

Безумовно, кожному державою повинні бути гарантовані його права, в тому числі і право на справедливий розгляд справи з додержанням всіх основоположних міжнародних та національних норм з прав людини і громадянина.

Між тим, забезпечення неухильного дотримання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини є пріоритетним завданням Харківського апеляційного суду при здійсненні правосуддя, зокрема при розгляді питань, пов’язаних з обранням, зміні чи скасуванні запобіжних заходів.

З приводу судового розгляду справи за обвинуваченням Мехті Логунова хотілося б зупинитися детальніше.

Справа надійшла до апеляційної інстанції 31 серпня 2018 року, тоді ще до установи – Апеляційний суд Харківської області, в провадження судді Петра Гришина.

Розгляд справи був призначений на 18 грудня 2018 року.

Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 297 № «Про переведення суддів» з Апеляційного суду Харківської області до Харківського апеляційного суду переведено 21 суддю.

У грудні 2018 року до Харківського апеляційного суду рішеннями Вищої ради правосуддя додатково було переведено ще 3 суддів.

Затверджена тимчасова штатна чисельність суддів Харківського апеляційного суду  складає 60 посад.

Унаслідок незаповненості штату склалася критична ситуація в судовій палаті з розгляду кримінальних справ, де працює лише 7 суддів, з яких формуються дві колегії.

Харківський апеляційний округ є одним з найбільших в Україні та налічує 37 місцевих загальних судів Харківщини, судові рішення яких переглядаються Харківським апеляційним судом.

Станом на 03 червня 2019 року в провадженні кожного судді судової палати з розгляду кримінальних справ перебуває близько 800 справ та матеріалів кримінального судочинства.

Судді вимушені призначати судові засідання по кримінальним провадженням на лютий 2020 року і це не межа у державі.

Суддя Апеляційного суду Харківської області Гришин П.В., Шабельніков, Курило, Люшня, Чопенко не потрапили до Указу Президента 28 вересня 2018 року № 297 № «Про переведення суддів».

Повноваження для таємного грифу мали суддя Гришин і суддя Курило,  тому не можливо було одразу сформувати колегію з трьох суддів для розгляду даної справи.

Тому новому суді  були проведені збори суддів і  прийнято рішення про передачу справ цих суддів.

Після проведення автоматичного розподілу справи в новому суді у листопаді 2018 року, визначено нового головуючого та суддів колегії.

Головуючий – суддя Олена Грошева, судді колегії – Микола Савенко та Олександр Курило, який переведений до новоутвореного суду лише в серпні 2019 року.  Ці судді акредитовані для розгляду такої категорії справ про державну таємницю.

У січні 2019 року було внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів.

Зал судових засідань, в якому може розглядатись справа Мехті Логунова, зі спеціальним грифом таємниці, у відповідності до вимог законодавства щодо комплексної системи захисту інформації під час розгляду судових справ, станом на 01 січня 2019 року не мав відео обладнання для створення ВІДЕО фіксації щоб розглядати справу.

Судді мають спеціальний дозвіл і не можуть вийти до судової зали, не акредитованої відповідними установами та спеціальним зв’язком.

Головуючий у справі зверталась до керівництва з листами сприяти приведенню зали у відповідність до спеціальних вимог Закону «Про державну таємницю».

В свою чергу, керівництво суду на виконання «Положень про державну експертизу в сфері технічного захисту» у лютому 2019 року уклали відповідний договір з Інститутом Інформаційних Технологій щодо забезпечення необхідного телевезійного й аудіовізуального обладнання.

Така процедура акредитації спеціальної судової зали є тривалою за своїм регламентом з причин, від нас які не залежать.

19 вересня 2019 року судом були отримані відповіді від  Інституту.

Така ситуація зі спеціально обладнаними залами судових засідань для слухання справ категорії з грифом ТАЄМНО спостерігається в усіх судах Харківщини. На сьогодні немає ще жодного в повному обсязі обладнаного залу.

Ми знаходимося на останньому етапі щодо обладнання залу для слухання справи Мехті Логунова.

Нашим судом до управління Державної служби спецзв’язку та захисту інформації направлено на затвердження пакет документів щодо відповідністі спеціального комплексу.

Ми очікуємо остаточного узгодження та завершення процедури оснащення. Наступне судове засідання призначено на 18 жовтня 2019 року.

Дякую за увагу, шановні.